آموزش

طیف متنوعی از دوره‌های آموزشی مبتنی بر دانش علمی و تجربه عملی

دوره‌های آموزشی کانون تفکر طراحی، به روش‌های حضوری و آنلاین به صورت فردی و یا گروهی اجرا می‌شود. دوره ها در سه سطح مقدماتی، پیشرفته و کارگاهی طراحی شده‌اند تا مسیر یادگیری تا عملیاتی‌سازی ایده را در کانون تفکر طراحی طی کنید. همچنین وبینارها و میکرو وبینارهای تخصصی و موضوعی در راستای پاسخ به نیازهای مشخص و جزیی تر ارائه می‌شوند. اخبار این وبینارها را در بخش اخبار دنبال کنید.

دوره مقدماتی

آموزش مفاهیم، فرآیندها، نحوه کاربرد و مهارت‌ها و توانمندی‌های تفکر طراحی

در دوره مقدماتی، تعاریف، مطالب مرتبط با فلسفه شکل‌گیری این دیدگاه، کاربردهای اصلی و نحوه اجرا و مدل‌های پرکاربرد تفکر طراحی آموزش داده می‌شود. پس از طی این دوره قادر خواهید بود تا با رویکرد انسان-محور به حل مساله بپردازید.

مخاطبان دوره

 • علاقه‌مندان مفاهیم طراحی، توسعه راهکار نرم‌افزاری، محصول، خدمت و…
 • افراد و گروه‌های کاری کوچک و سازمان‌ها
 • افراد خلاق و علاقه‌مند به روش‌های به‌روز حل مساله

دستاوردهای دوره

 • استفاده از تکنیک، روش و فعالیت‌های طراحی انسان-محور در کار و زندگی شخصی خود
 • یادگیری نحوه ترکیب و به‌کاربردن روش و ابزارهای ارائه شده برای مدیریت تیم طراحی
 • بکاربردن فرآیند ارائه شده در مسائلی که با آن مواجه‌اید
 • تعامل با سایر شرکت‌کنندگان از حوزه های مختلف

دوره پیشرفته

کاربرد تخصصی تفکر طراحی در صنایع مختلف

در دوره پیشرفته، جزییات انواع مدل‌های تفکرطراحی مطرح می‌شود. ابزارها و روش‌های کاربردی برای هر مرحله از همدلی، تعریف مساله، ایده‌پردازی تا ساخت نمونه اولیه و بررسی و بهبود آن آموزش داده می‌شود. نمونه‌های واقعی در صنعت‌های مختلف مطرح می‌شود تا کاربردی‌سازی مفاهیم سریع‌تر اتفاق بیافتد. چنانچه از صنعت و یا سازمان خاصی در دوره شرکت کرده باشید دوره آموزشی خاص منظوره طراحی و ارائه می‌گردد.

مخاطبان دوره

 • افراد آشنا با مفاهیم پایه‌ای تفکر طراحی
 • علاقه‌مندان به یادگیری ابزارها و مدل‌های تفکر طراحی
 • افراد و گروه‌های کاری کوچک و سازمان‌ها

دستاوردهای دوره

 • یادگیری نحوه ترکیب و بکاربردن روش و ابزارهای ارائه شده برای مدیریت تیم طراحی
 • بکاربردن فرآیند ارائه شده در مسائلی که با آن مواجه‌اید
 • تعامل با سایر شرکت کنندگان از حوزه‌های مختلف

کارگاه آموزشی

تمرین گروهی تفکر طراحی

کارگاه‌های آموزشی با هدف آموزش نحوه کاربرد تفکر طراحی در حل مسئله و ارائه راهکار با یک روش تعاملی و گروهی در یک فضای دوستانه و صمیمی شکل گرفته‌اند. تمامی مراحل همدلی، تعریف مساله، ایده‌پردازی تا ساخت نمونه اولیه و بررسی و بهبود آن در این فضا اجرا می‌شود. برای سازمان‌ها این کارگاه‌ها با موضوع دغدغه آن سازمان و مسائل خاص آن‌ها اجرا می‌شود.

مخاطبان دوره

 • افراد آشنا با مفاهیم پایه‌ای تفکر طراحی
 • علاقه‌مندان به اجرای تفکر طراحی
 • گروه‌های کوچک و سازمانی

دستاوردهای دوره

 • کسب توانمندی انجام پروژه‌های تفکر طراحی
 • قابلیت راهبری تیم‌های طراحی در نمونه‌های مشابه
 • تعامل مستقیم و تجربه کار‌ گروهی