تجارب پیاده سازی

مروری بر نمونه‌های موفق

هر سفر طراحی‌ یک نقطه آغازی دارد. یک شرکت تازه تاسیس که به دنبال مدل کسب‌وکار پایدار (و سودآور) است، کسب‌وکار مستقری که به دنبال مسیرهای جدید برای حفظ جایگاه رقابتی خود است، سازمان و نهاد غیرانتفاعی یا دولتی که بدنبال حل یک مشکل اجتماعی و مسئله پیچیده است و یا یک فرد متخصص که بدنبال یادگیری و بکارگیری این روش حل مساله و تفکر در حرفه خود است، همگی در این سفر گام برمی‌دارند.

در این جا به داستان موفقیت کسب‌وکارها و نقش تفکر طراحی در حل مشکلات آن‌ها خواهیم پرداخت.