حوزه های کاربرد

حوزه‌های کاربرد

تفکر طراحی در چه شرایطی کاربرد دارد؟ روش به کار بردن آن چگونه است؟ این تفکر حل مساله چگونه در مسائل انسانی به کار می‌رود؟

تفکر طراحی یک فلسفه و متدولوژی است که رویکرد انسان-محور به حل مساله دارد. برای دست و پنجه نرم کردن با مسائل پیچیده‌ای که بدرستی تعریف نشده‌اند و یا نیازهای انسانی شناخته نشده و در هر حوزه‌ای قابل کاربرد است. حل پیچیدگی مسائل انسانی، نیازمند طوفان فکری خلاقانه، پروتوتایپ و تست است. تفکر طراحی که در مقایسه با سایر روش‌های حل مساله منحصر به فرد تر بوده و یک تفکر غیرخطی را دنبال می‌کند و خروجی و نتیجه-محور است مناسب حل این مسائل در تمامی حوزه‌ها است. تفکر طراحی دو مدل فکر اصلی را به صورت توام دارد:

تفکر واگرا (Divergent): تفکر خلاقه برای تولید انواع راهکارها و گزینه‌های ممکن برای مساله است که در مرحله ایده‌پردازی این مدل فکری به کار می‌رود.

تفکر همگرا (Convergent): تفکر منطقی و تحلیلی که بر خلاف مدل قبلی به‌دنبال یک راه حل بهینه است که سعی دارد از میان انواع گزینه‌ها مناسب‌ترین را انتخاب کند.

تفکر طراحی سعی دارد این دو مدل که کاملا متضاد هم هستند را یکجا داشته باشد، خلاقیت در کنار عمل‌گرایی، تنوع ایده و پالایش ایده‌ها.

موارد متعددی وجود دارد که این تفکر در صنایع مختلف به کار گرفته شده است و نتایج مثبتی حاصل شده است، هر صنعت و حوزه فراخور نیاز و مسائلی که با آن‌ها مواجه بوده‌است این تفکر را به کار برده است.

DesignThinkingHub-icon