خدمات طراحی

از همراهی متخصصان در فرآیندهای تفکر طراحی بهره ببرید

خدمات مشاوره طراحی، مبتنی بر استانداردهای روز و بهره‌گیری از تجارب اجرایی

خدمات مشاوره طراحی شامل؛ راهبری پروژه‌های تفکر طراحی، انجام برخی از گام‌های تفکر طراحی و یا ساخت نمونه اولیه است. همچنین خدمات مشاوره در اجرای گام‌های تفکر طراحی و همراهی شما در مسیر یادگیری عملی از تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای کانون است. مشاوره طراحی برای تمامی کسب‌و‌کار قابل انجام است که جزییات کاربردهای آن در دسترس شما قرار گرفته است.

ایده و محصول خود را طراحی و نمونه‌سازی کنید

یکی از خدماتی که ما ارائه می‌دهیم و بخشی جدایی‌ناپذیر از روند تحقق ایده شماست، طراحی نمونه اولیه است. این فرآیند به شما امکان می‌دهد، تا با استفاده از یک خروجی فیزیکی، به ایده و مفهوم مدنظر خود عینیت ببخشید و آن را آزمایش کرده و به بطور عملی ارزیابی کنید. نمونه اولیه غالبا برای اثبات صحت طرح مفهومی پیش از اقدام به تولید انجام می‌شود. نمونه‌سازی به روش‌ها و شکل‌های مختلف از نمایشی تا نمونه قابل استفاده قابل انجام است.