داستان ما

داستان ما از بهار ۱۳۹۸ با مرحله پژوهشی آغاز شد، زمانی که Design Thinking به عنوان مفهومی جدید و نو در حوزه تجربه کاربری محصولات نرم‌افزاری در ایران شنیده می‌شد، در حالی که این مفهوم در سراسر دنیا در تمامی ابعاد کسب وکار در حال بهره‌برداری بود. نهادهای متعددی به صورت متمرکز این مفهوم و کاربردهای آن را دنبال می‌کردند. پروژه‌ها و تجارب موفق حاصل از پیاده‌سازی این تفکر منتشر می‌شد. اما این مفهوم در آغاز راه خود در ایران، نیازمند نهادی متمرکز بود که علاوه بر ترویج و آموزش صحیح و عملیاتی این مفهوم، به کاربردهای جدید آن در حوزه‌های مختلف منجر شود. متخصصان حوزه‌های مختلف را گردهم آورد و مرکزی برای هم‌افزایی و رشد باشد.

تصمیم گرفتیم تا در تیم چابک کانون تفکر طراحی، علاوه بر آموزش، پا به عرصه عمل گذاشته و به پشتوانه شبکه متخصصان و شرکای کاری به شناخت مسائل، طراحی و ارائه راهکارهای خلاقانه (برای تمامی حوزه‌های کسب‌وکاری، در تمامی مقیاس‌های کاری) بپردازیم.

معرفی اعضای اصلی تیم

سوده محمدآبادی
موسس

طراح محصول و سرویس
پژوهشگر تفکر طراحی در‌ کسب‌وکار
دکترای مدیریت کسب‌و‌کار
گرایش تحول دیجیتال دانشگاه تهران

علی فرجاد
طراح و توسعه کسب‌وکار

طراح و توسعه‌ کسب‌وکار
دکترای مدیریت کسب‌و‌کارهای نوپا
دانشگاه کپنهاگ دانمارک