وبلاگ

o دست نوشته: دسترسی آسان به یادداشت و مقالات تخصصی
o اخبارکانون: مرجع خبررسانی فعالیت ها و رویدادهای کانون
o اخبارخارجی: مرجع رویدادهای و اخبار جهانی حوزه تفکر طراحی

آغاز به کار کانون تفکر طراحی