نقطه مشترک مدیریت تغییر و تفکر طراحی

نقطه مشترک تفکر طراحی و مدیریت تغییر

این نمودار ون (Venn diagram) برخی از شباهت‌ها و تفاوت‌های بین تفکر طراحی و مدیریت تغییر را نشان می‎دهد.
تفکر طراحی اصول طراحی انسان‌محور را به کار می‌گیرد. تمرکز آن توسعه فرآیندها، سیستم ها، محصولات و خدمات نوآورانه در خدمت و ایجاد تجربه بهتر انسانی (مشتری، کارمند و غیره) است. از تفکر طراحی (Design Thinking) برای ارائه راه‌حلی برای پیاده‌سازی هرچیزی استفاده می‌شود. غالباً در فرآیند تفکر طراحی، اجرا و اتقباس چیزی است که طراحی شده است.

مدیریت تغییر (Change Management) نیز یک فعالیت انسان‌محور است. عوامل تغییر، تعامل را ترویج می‌کنند و برای برنامه‌ریزی اجرا، تجربه افراد را در نظر می‌گیرند. مدیریت تغییر برای پیاده‌سازی فرآیندها، سیستم‌ها، محصولات و خدمات جدید استفاده می‌شود. تمرکز مدیریت تغییر نحوه پیاده سازی راه‌حل است. اغلب در مدیریت تغییر حلقه گمشده، درگیر کردن افراد در طراحی آن چیزی است که اجرا خواهد شد. معمولاً تا زمانی که مدیران تغییر وارد بازی می شوند، پروژه از قبل تصمیم‎گیری شده است.


می‌توانید ببینید که این دو زمینه چقدر می‌توانند با هم تطابق پیدا کنند. هر دو جای خالی دیگری را پر می‌کنند. تفکر طراحی، افراد را به سمت توسعه آنچه اجرا خواهد شد، می‌آورد و مدیریت تغییر، چیزی را که طراحی شده است، امکان پذیر می‌سازد.
تحکیم رابطه بین این دو رشته وجه مشترک آنهاست. علاوه بر انسان‌محور بودن، هر دو بر ارائه روشی جدید از کار تمرکز می‌کنند. آنها با «چرا تغییر باید اتفاق بیفتد» شروع می‌کنند و تحقیقاتی را برای درک بهتر تجربه افراد انجام می‌دهند. و هر دو همکاری و مشارکت را به عنوان راهی برای انجام کارها مطرح می‌کنند.
همچنین زمینه‌های تفکر طراحی و مدیریت تغییر می توانند از یکدیگر بیاموزند. به عنوان مثال، مدیریت تغییر می تواند با اتخاذ اصول تفکر طراحی حتی انسان محورتر و نوآورتر شود. و Design Thinking می‌تواند از همان ابتدا نحوه طراحی را با در نظر گرفتن نتیجه اجرای کار بیاموزد.
آیا شما هم از اصول تفکر‌طراحی در کار مدیریت تغییر خود استفاده کرده‌اید؟

, , , , , , , ,
اشتراک گذاری:

Leave a پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *